Materiële bedrijfsverzekering

René Vos Advies biedt een uitgebreid pakket verzekeringen tegen schade aan uw bedrijfsgebouwen en inventaris. U hebt keuze uit vele dekkingsmogelijkheden. Treft u preventieve maatregelen, dan verkleint dat de kans op schade én het kan aanzienlijk schelen in de premie. Onderstaand enkele tips:

Brand en storm:
 • zorg voor voldoende en geschikte blusmiddelen en houd deze in goede staat
 • zorg bij grotere gebouwen voor voldoende rook- en brandwerende scheidingen
 • gebruik brandwerende asbakken en afvalbakken.
 • controleer regelmatig de onderhoudsstaat van uw dakbedekking en voorkom losliggende delen
 • kans op blikseminslag beperken met een bliksembeveiligingsinstallatie
 • zorg voor een bedrijfszeker noodstroomaggregaat met voldoende vermogen om bij stroomuitval uw belangrijkste installaties te laten doordraaien
 • zorg dat vluchtwegen goed zijn aangegeven en altijd vrij zijn
 • bewaar pallets minstens vijf meter van het gebouw af en liefst uit het zicht
 • train personeel voor noodgevallen.
Inbraak:
 • vervang enkel glas door dubbel of gelaagd glas
 • vervang standaarddeuren door massieve deuren
 • plaats een (erkend) alarmsysteem
 • sluit het alarmsysteem aan op een politie- of particuliere alarmcentrale
 • maak extra beveiligde ruimten voor de opslag van waardevolle spullen
 • laat achter 'ongebruikte' ramen (magazijn, wc) en glazen deuren traliewerk monteren
 • merk, taxeer en registreer uw waardevolle en diefstalgevoelige zaken voor een snellere schadeafhandeling
 • verzeker uw bedrijfsgebouw – bedrijfsgebouwenverzekering.

De Bedrijfsgebouwenverzekering vergoedt schade aan gebouwen, inclusief bijgebouwen en terreinafscheidingen ontstaan door brand, ontploffing, blikseminslag en storm, inbraak en aanrijding. Er geldt een extra uitgebreide waterschadedekking. Jaarlijkse aanpassing van het verzekerde bedrag en premie met het percentage waarmee volgens het CBS de bouwkosten zijn gewijzigd.

Voordelen van de RVA – Bedrijfsgebouwenverzekering:
 • vergaande adviezen voor specialistische risico’s
 • uitgebreidere dekking dan gebruikelijk in de markt
 • inductie is standaard meeverzekerd.
 • bij sommige verzekeraars is garantie tegen onderverzekering mogelijk na (gratis) taxatie.

Wilt u meer weten, wij vertellen u graag meer!

Mijn advies!

Eens per jaar een uurtje uittrekken om samen met mij objectief naar uw bedrijf te kijken.

Gewoon om te checken of alles nog wel zo goed verzekerd is als we denken.