Aansprakelijkheidsverzekering

De jurisprudentie over werkgeversaansprakelijkheid is voortdurend in beweging. Enkele jaren geleden draaide een 'ervaren dakdekker' nog voor zijn eigen schade op. In 2007 echter honoreert de Hoge Raad de aansprakelijkheid van een werkgever voor een stukadoor die zich op de bouwplaats verstapte. De Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven vergoedt schade als gevolg van aansprakelijkheid voor het beschadigen van andermans zaken en het toebrengen van letsel, productaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid.

Voordelen van de RVA - Aansprakelijkheidsverzekering:
 • hetzelfde verzekerde bedrag voor alle risico’s
 • werkgeversaansprakelijkheid standaard meeverzekerd zonder extra premie
 • René Vos Advies zorgt voor meeverzekering van het voorrisico
 • mogelijkheid tot verzekeren van bijzondere dekkingen voor aannemers, horeca en verenigingen
 • Sterker bij claims en geschillen

Natuurlijk hebt u alles goed geregeld, maar ook in uw bedrijf kan er altijd iets mis gaan. Als een consument door uw product schade ondervindt, kan er een geschil ontstaan. Dat geschil kan leiden tot een claim op uw bedrijfsvermogen en vervelende gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering. Goed juridisch advies en deskundige rechtshulpverlening is dus onmisbaar. Daarom sluit u een aansprakelijkheidsverzekering af en verzekert u zich van rechtsbijstand.

René Vos Advies biedt een uitgebreid pakket verzekeringen voor aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Hebt u een juridisch geschil? Of u wint of verliest, hangt af van de bewijsvoering. Daarom is het belangrijk dat uw documentatie en administratie op orde zijn. Onderstaand vindt u alvast wat handige informatie over wat u zelf kunt doen om sterker te staan bij een juridisch geschil.

Hoe staat u sterker bij een juridisch geschil?
 • Vraag degene die u aansprakelijk stelt om dit schriftelijk te doen.
 • In de schriftelijke aansprakelijkstelling moet staan:
 • hoe is de schade ontstaan?
 • wat is de aard van de schade?
 • om welk bedrag gaat het?
 • waarom stelt de tegenpartij u aansprakelijk?

Ook al bent u het eens met de tegenpartij, erken niet meteen uw aansprakelijkheid en doe geen toezeggingen over betaling. Juridisch gezien kan de zaak anders liggen. Als u het niet eens bent met de tegenpartij, meld dan dat u de kwestie opneemt met René Vos Advies. Als u iemand aansprakelijk wilt stellen, noteer dan namen en adressen van getuigen die uw verhaal willen bevestigen. Zorg dat u de door de tegenpartij toegebrachte schade kunt aantonen. Dit kan door beschadigde objecten te bewaren of foto's/films te maken van de schade. Meer informatie? Neem contact op!

Mijn advies!

Eens per jaar een uurtje uittrekken om samen met mij objectief naar uw bedrijf te kijken.

Gewoon om te checken of alles nog wel zo goed verzekerd is als we denken.